Postoji puno definicija šta je to startup, najviše volim onu koja kaže da je startup organizacija kreirana kako bi na tržište isporučila novi proizvod ili uslugu u uslovima ekstremne nesigurnosti.

Eric Ries je dao ovu definiciju, a on je najpoznatiji po kultnoj knjizi Lean Startup i istoimenoj metodologiji.

Lean metodologija zastupa ideju da se proizvod na tržište mora izbaciti što prije, a onda se u iteracijama on nadograđuje u zavisnosti od rezultata testova.

U našem slučaju objavili smo prvu verziju platforme 1. januara 2021., i ona je imala ograničeni set funkcija. Mi smo željeli da implementiramo i plaćanje i portal za dostavljače i mobilnu aplikaciju, ali tako bismo čekali još godinu dana. Zbog toga smo postavili čvrsti rok da to bude 1. januar i držali smo se njega.

Pivotiranje

Sami razvoj prve verzije trajao je malo više od 6 mjeseci. Naša početna ideja je bila da prototip mora biti najjednostavnija verzija marketplace-a, bez plaćanja, dostave i sl. kako bismo što prije dokazali da model može da radi.

U međuvremenu tokom ljeta ušli smo u pregovore sa jednom korporacijom i tokom rada sa njima proširili smo naš model, tako da je on uključio i veliki broj drugih opcija, koje smo mi inicijalno htjeli odložiti.

Krenuli smo u razvoj tih opcija i kako su mjeseci prolazili vidjeli smo da se zahtjevi samo usložnjavaju. Domaći pravni okvir nije dozvoljavao prodaju onako kako smo je mi implementirali, kartičarske kompanije su tražile posebne licence, kao i CBCG i došli smo do toga da se polako vraćamo na početnu ideju.

Vrijeme nam je isticalo, a bili smo željni dokazivanja naše ideje, zato smo odbacili sve segmente koji su nam pravili komplikacije i sklopili smo set funkcija koje smo odmah mogli da objavimo.

Znamo da rješenje nije savršeno, ali svakoga dana ga unaprijeđujemo. To se najviše ogleda u broju update-a koji radimo na dnevnom nivou, obično 9 svakoga dana.

U programerskim brojevima dostigli smo preko 4000 commit-a i skoro 1100 PR-ova.

Slušamo korisnike

Naše rješenje radili smo po uzoru na Shopify i Amazon, jer sa tim sistemima imamo veliko iskustvo. U Americi ta dva sistema su standard za e-commerce, međutim na domaćem tržištu poslovni korisnici nisu koristili ova rješenja.

U radu sa njima vidimo da postoje određeni problemi, npr. logika za varijacije proizvoda je komplikovana ili to da nije sve optimizovano za mobilne ekrane, mi to razumijemo i mijenjamo sistem po ukusu lokalnog tržišta.

Vidimo da se ljudi iznenade kojom brzinom mijenjamo sistem i to nam je velika prednost.
U velikim korporacijama potrebno je 10 nivoa odobrenja, 5 sastanaka da bi se donijela odluka, pa onda nekoliko dana da se to odradi i pusti u update ciklusu. Kod nas update može da ide istog momenta kad prođe testove.

Naša strategija

Gradimo najbolje regionalno rješenje za e-commerce, u njega usađujemo iskustva sa tržišta gdje ovaj model radi odavno i odakle je ponikao. Vidimo da su tržišta u regionu željna rješenja koja se ovako brzo prilagođavaju tržištu i ažuriraju u kratkim rokovima.

U narednom periodu pustićemo e-commerce naplatu, našu mobilnu aplikaciju i nekoliko velikih iznenađenja.